Varför elcigg?

Ja, kanske jag som ickerökere inte ska ge mej in i denna debatt eller blogg, men det är onekligen ett intressant område eftersom det finns så många rökare.

Och jag är inte säker på att alla rökare trots det upplysta samhälle vi lever i är medvetna om riskerna med ”vanlig rökning”. jag har sett så mysket negativa verkningar på nära håll därför försvarar jag mitt inlägg med detta.

elcigaretter, ja vad är det och är det mindre skadligt ? ja, du kan ex.vis gå in på : www.cigoteket.se så kan du läsa och lära som jag förstår en hel del om just elcigaretter.

  • hälsosammare : ja här menar man att alla skadliga ämnen är om inte helt borta så i alla fall kraftigt reducerade.
  • passiv rökning : detta är ju som vi vet från vanlig rökning ett stort problem. med elcigaretter är detta problem nästan eller för att kanske till och med kan sägas helt borta.
  • mindre sekundär röklukt : detta på grund av att röken från elcigaretter i stort bara består av ånga så sätter detta sig inte i hår och kläder som vid traditionell rökning.
  • sluta röka : här menar man att elcigaretter är till stor hjälp för den som vill sluta röka, och det tror jag faktiskt på.
  • billigare : ja, det överlåter jag till läsaren att avgöra, men efter att ”ha läst på” så förstår jag att det måste vara så.
  • mindre brandrisk : absolut ett argument som är värt att beakta i detta sammanhang !

jag rekommenderar att du som läsare själv till att börja med går in på : www.cigoteket.se så kommer du att få klarhet i betydligt mera kunskap än vad jag här har kunnat förmedla.

Mensworld
Om bloggen

Lämna en kommentar

*